Cyber Risico

CYBER RISICO

Sinds de intrede van de wet datalekken is het voor u als advocaat verplicht om bij verlies van privacy gevoelige informatie van uw cliënten dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De risico’s voor u zijn groot en de kosten van een lek lopen al snel richting de duizenden, zo niet tienduizenden euro’s. Naast het verliezen van dossiers kan een lek ook door een hack attack worden veroorzaakt. Uw computer kan gegijzeld worden waardoor u niet meer bij gegevens kunt of de data kan worden gekopieerd om doorverkocht te worden. Daarom bieden wij u een vrijblijvende Quickscan waarin u inzicht krijgt in de risico’s voor uw kantoor en hoe u deze optimaal kunt afdekken. Vraag deze vandaag nog aan.

MELDPLICHT DATALEKKEN

De autoriteit persoonsgegevens heeft per 1 januari een meldplicht ingevoerd voor data van klanten (papier of digitaal) die in handen van buitenstaanders zijn gekomen het zogenaamde datalekken. De boete kan oplopen tot 10% van uw jaaromzet tot maximaal € 820.000

KOSTEN VOOR HERSTEL

Als u getroffen bent door een hack en via uw organisatie is data gelekt, dan zullen er een aantal zaken op u af komen en geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld forensisch onderzoek, juridische bijstand, communicatie naar stakeholders, claims van klanten, reconstructie van het databestand. Per dossier kunnen de kosten van deze acties oplopen tot €200 a €300.

LOSGELD BETALEN

Bent u slachtoffer van een hack attack waarbij uw computer of server gegijzeld is, dan staat u voor de keuze. Het losgeld betalen dat de hacker vraagt of uw computer vervangen en uw bestanden zo veel mogelijk reconstrueren. Wat u ook kiest, beiden kosten geld.

CONTINUITEIT BEDRIJFSVOERING

Wanneer uw dossiers en administratie geheel of gedeeltelijk digitaal zijn dan is uw bedrijfsvoering in grote mate hiervan afhankelijk. Als uw computersysteem gegijzeld is of wanneer data gereconstrueerd moeten worden dan kunt u zich niet bezig houden met de activiteiten waar u geld mee verdiend. De kosten van bedrijfsstagnatie kunt u zelf inschatten, maar duidelijk is dat het u geld gaat kosten.

WIJ KUNNEN U HELPEN

Het risico datalekken roept waarschijnlijk veel vragen bij u op. Moet ik actie ondernemen of niet? Wat kan ik er zelf aan doen? Wat gaat mij dat kosten?
Allemaal hele logische vragen, waar wij u mee kunnen helpen. Middels een quick scan kunnen wij bepalen of u een hoog of laag risico loopt. Een stap verder is een risicoanalyse & evaluatie. In dit traject kunnen wij u aangeven wat de ‘zwakke’ punten zijn binnen uw organisatie en wat hier aan gedaan kan worden. De laatste stap is een actieplan die uitgevoerd moet worden.
Belt u ons gerust voor meer informatie over deze dienstverlening of maak even een afspraak voor een oriënterend gesprek.

WordPress Lightbox Plugin