Schadeverzekeringen

Wat zijn schadeverzekeringen?

Schadeverzekeringen zijn verzekeringen die dekking bieden wanneer er een schade ontstaat aan materiële zaken, letsel, of vermogensschade. Dit kan een schade zijn aan uw eigen spullen of zaken of een schade die u bij iemand anders aanricht.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woonhuisverzekering, inboedelverzekering, autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering enzovoort.

WordPress Lightbox Plugin