Arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV

Arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV

Als ondernemer loopt u diverse risico's op het gebied van uw gezondheid. Net als ieder ander loopt u het risico van een ongeval of om ziek te worden. Zolang dat maar een klein ongelukje is of een griepje is dat meestal niet zo'n probleem, met een paar dagen of weken komt u er wel weer bovenop en kunt u uw werkzaamheden weer hervatten, Een goed ondernemer zal hiervoor een reserve hebben om de periode waarin hij of zij niet kan werken financieel op te kunnen vangen.
Maar wat als het ernstig ongeval is, al dan niet gerelateerd aan de werkzaamheden, of wanneer u getroffen wordt door een ernstige ziekte, wie vangt dan de financiële consequenties op? Heeft u daar zelf voor gespaard en zo ja hoe lang zingt u het dan uit met uw reserve? Voor zelfstandigen is er geen vangnet zoals bijvoorbeeld de WULBZ (voorheen ziektewet) zoals mensen  in loondienst  dat hebben. Van zelfstandig ondernemers, en dan maakt het niet uit of het een ZZP'er is of een ondernemer met personeel, wordt verwacht dat hij of zij zichzelf daar voor verzekerd. De oplossing hiervoor is een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel een AOV genoemd.

Deze verzekering keert uit op het moment dat u niet meer kunt werken. Hoe hoog de uitkering is bepaalt u zelf. Ook kunt u zelf bepalen hoeveel dagen eigen risico u wilt nemen en hoe uitgebreid de dekking moet zijn.

Uiteraard staan wij u graag bij in het adviseren van de juiste verzekering en hebben ons hierin zelfs gespecialiseerd. We hebben er voor gekozen om ons aanbod met een groot aantal verzekeraars te vullen zodat we u altijd het juiste verzekeringsproduct kunnen adviseren en aanbieden.

Onze dienstverlening begint met een kennismakingsgesprek waarin we graag de tijd nemen om u uitleg geven over de verschillende mogelijkheden. De kosten van dit gesprek nemen wij voor onze rekening.

Wanneer verder wilt beginnen we met een uitgebreide inventarisatie waarbij we uw situatie en wensen in kaart brengen. Vervolgens zullen wij dit uitwerken in een uitgebreid en persoonlijk advies.

Dit advies zullen wij met u bespreken waarna wij, als u dat wit, de aanvraag van de verzekering voor u zullen verzorgen en begeleiden.

Na het sluiten van een  arbeidsongeschiktheidsverzekering blijven wij uw aanspreekpunt voor deze verzekering. Jaarlijks zullen wij een afspraak met u maken om te kijken of de huidige situatie nog steeds aansluit bij uw verzekering. Er kunnen in ene jaar veel zaken gebeuren waardoor de polis moet worden aangepast omdat er anders geen of een beperktere dekking is. Ook kan het bijvoorbeeld zo zijn dat uw partner inkomen krijgt waardoor u minder afhankelijk wordt van uw inkomen. Het zou dan mogelijk zijn om het verzekerd bedrag te verlagen waardoor u minder premie hoeft te betalen.

Deze nazorg verzorgen wij via ons Financieel Service Abonnement voor AOV's.

Omdat er vanaf 01-01-2013 een provisieverbod geldt voor o.a. AOV's zullen wij de advies- en bemiddelingskosten rechtstreeks bij u in rekening brengen. De kosten voor het éénmalige advies bedragen € 475,00.
Wanneer de polis via ons kantoor wordt aangevraagd en door ons wordt geadministreerd hebben wij ook de zorgplicht voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze vullen wij in middels ons Financieel Service Abonnement voor AOV's. De kosten hiervan bedragen €24,75 per maand of € 275,- per jaar.

Genoemde bedragen zijn inclusief eventuele BTW en assurantiebelasting, maar exclusief
€ 1,21 incassokosten per incasso.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? neemt u dat even contact met ons op per telefoon, email of het contactformulier.

WordPress Lightbox Plugin